1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1.1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «DIMERA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, στο 2ο χλμ Λ. Παιανίας -Μαρκοπούλου, με Α.Φ.Μ. 800866288, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νομίμως (στο εξής «η Εταιρεία») δημιούργησε και διαχειρίζεται το διαδικτυακό τόπο www.gowise.gr, μέσω του οποίου προβάλλονται οι υπηρεσίες, που παρέχουν τρίτες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται ως ασφαλιστικοί πράκτορες στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης/διανομής ασφαλιστικών προϊόντων (στο εξής «ο Ιστότοπος»).

1.2. Η χρήση του Ιστότοπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης του (στο εξής «οι Όροι Χρήσης» ή «οι Όροι»), καθώς και της Πολιτικής Απορρήτου & Cookies χωρίς καμία εξαίρεση. Με μόνη τη χρήση του Ιστότοπου δηλώνετε ότι έχετε εξετάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους που περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου & Cookies. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους που περιέχονται στους Όρους Χρήσης ή/και στην Πολιτική Απορρήτου & Cookies, θα πρέπει να απέχετε από την επίσκεψη και χρήση του Ιστότοπου, άλλως τεκμαίρεται ότι τους έχετε αποδεχθεί στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.

1.3. Η Εταιρεία έχει το ανέλεγκτο δικαίωμα να μεταβάλλει το περιεχόμενο του Ιστότοπου, καθώς και τους Όρους Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου & Cookies, όποτε το κρίνει σκόπιμο και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών.

 

2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ COOKIES

2.1. Κατά κανόνα, η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του Ιστότοπου. Ωστόσο, κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο συλλέγονται κάποιες πληροφορίες μέσω των αρχείων cookies, οι οποίες από μόνες τους δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου & Cookies.

2.2. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δηλώνει και εγγυάται ότι οποιαδήποτε από μέρους της συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους σε οποιονδήποτε τρίτο, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε δημοσιευμένη Πολιτική Απορρήτου & Cookies, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.

2.3. Στον Ιστότοπο χρησιμοποιούμε «cookies» για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητάς του, καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστότοπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet κ.λπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου & Cookies.

2.4. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και η Πολιτική Απορρήτου & Cookies ισχύουν και εφαρμόζονται μόνο στον Ιστότοπο. Δεν ισχύουν και δεν εφαρμόζονται στις ιστοσελίδες, στις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι (links), που παρατίθενται στον Ιστότοπο. Οι ιστοσελίδες αυτές ανήκουν σε τρίτους – παρόχους υπηρεσιών ασφαλιστικού πράκτορα/ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, οι οποίοι και μόνο είναι υπεύθυνοι για τη διαχείρισή τους. Επί του παρόντος ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους (links), που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΕΥ MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ». Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν ελέγχει, δεν διαχειρίζεται, δεν είναι υπεύθυνη και δεν εγγυάται για το περιεχόμενο και για το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου. Για το λόγο αυτό, προτρέπουμε τους χρήστες/επισκέπτες του Ιστότοπου να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη χρήση cookies των ιστότοπων, στους οποίους παραπέμπονται μέσω των links (συνδέσμων), που υπάρχουν στον Ιστότοπο.

 

3. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

3.1. Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί του εν γένει περιεχομένου του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σημάτων, λογισμικού κ.α.), που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στον Ιστόστοπο, προστατεύονται από τους ελληνικό, ενωσιακό – ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο περί διανοητικής (δηλαδή βιομηχανικής και όπου εφαρμόζεται και πνευματικής) ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή/και σε συνεργαζόμενα με την Εταιρεία φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα. Απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, καθώς και εν γένει οποιαδήποτε κερδοσκοπική ή εμπορική χρήση ή/και εκμετάλλευση οποιουδήποτε υλικού αποτελεί περιεχόμενο του Ιστότοπου, χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρείας, διατίθεται δε στους χρήστες/επισκέπτες του Ιστότοπου μόνο για προσωπική χρήση (μη κερδοσκοπική ή εμπορική).

3.2. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον Ιστότοπο και τα προϊόντα/υπηρεσίες, που προβάλλονται μέσω αυτού, ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή/και σε συνεργαζόμενα με την Εταιρεία φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από οποιονδήποτε χρήστη/επισκέπτη του Ιστότοπου ή/και οποιονδήποτε άλλο τρίτο, πλην της Εταιρείας και των συνεργαζόμενων με αυτή φυσικών και νομικών προσώπων, στα οποία (συνεργαζόμενα με την Εταιρεία φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα) είτε η Εταιρεία έχει συμβατικώς χορηγήσει σχετική άδεια είτε τα εν λόγω δικαιώματα ανήκουν στα ίδια.

3.3. Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση του Ιστότοπου και οποιουδήποτε μέρους του από οποιονδήποτε για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.

3.4. Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται στους παρόντες Όρους και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες/επισκέπτες του Ιστοτόπου ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα – άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου και του περιεχομένου του. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου ως προς τον Ιστότοπο και τα πάσης φύσεως στοιχεία του και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: α) οι χρήστες οφείλουν να διατηρούν σε όλα τα αντίγραφα του Ιστότοπου και των στοιχείων του όλες τις επισημειώσεις, που αφορούν δικαιώματα βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και β) οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο και γενικώς τα στοιχεία του Ιστότοπου ή να αναπαράγουν ή να παρουσιάζουν δημοσίως, ή να διανέμουν ή με άλλον τρόπο να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και τα στοιχεία του για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν αυτό ρητώς επιτρέπεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

 

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

4.1. Οι πληροφορίες που παρέχει η Ιστοσελίδα στους επισκέπτες/χρήστες της για τα προϊόντα/υπηρεσίες, που προβάλλονται σε αυτή, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό.

4.2. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα και την επάρκεια του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ούτε την απουσία ενδεχομένων σφαλμάτων. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.

4.3. Ρητώς αποσαφηνίζεται ότι η Εταιρεία δεν παρέχει ούτε συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παροχή των προβαλλόμενων μέσω του Ιστότοπου υπηρεσιών ασφαλιστικού πράκτορα/ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Συνεπώς, αυτονόητα η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη (προσυμβατική, ενδοσυμβατική, αδικοπρακτική ή άλλη), που συνδέεται με την παροχή ή/και με οποιαδήποτε συμφωνία περί παροχής των προβαλλόμενων υπηρεσιών, δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει συναφώς με τις εν λόγω υπηρεσίες για οποιαδήποτε αιτία.

4.4. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών/επισκεπτών με τους τρίτους – παρόχους των υπηρεσιών, που προβάλλονται στον Ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή, που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

4.5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του Ιστότοπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

4.6. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (περιουσιακή ή/και ηθική, θετική ή/και αποθετική), που τυχόν υποστεί επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου ή τρίτος από αιτία σχετική με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Ιστότοπου, ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων, είτε σε προβαλλόμενα μέσω αυτού προϊόντα/υπηρεσίες είτε σε πληροφορίες, που διατίθενται μέσω αυτού. Οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν στη χρήση του Ιστότοπου με δική τους ευθύνη.

 

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

5.1. Κάθε χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο με τρόπο ή/και για σκοπούς, που αντίκεινται στο νόμο ή/και τα χρηστά ήθη ή/και προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και της συλλογής ή/και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών του Ιστότοπου και εν γένει να μην προβαίνει σε ενέργειες ή/και παραλείψεις, που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στους ίδιους, στην Εταιρεία ή συνεργάτη της, αλλά και σε οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο.

 

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

6.1. Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο οδηγούν το χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων επιχειρήσεων, που παρέχουν τις προβαλλόμενες υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης/διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας, η οποία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους ή οποιουδήποτε συνδέσμου, που τυχόν περιλαμβάνεται σε αυτές, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων, που πραγματοποιούνται σε αυτές. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών των ιστοσελίδων, στις οποίες ο Ιστότοπος παραπέμπει μέσω «links». Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους διαχειριστές των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν ακέραια κάθε σχετική ευθύνη. Η εμφάνιση των συνδέσμων αυτών στον Ιστότοπο δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

6.2. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου, που τυχόν θεωρηθεί ότι θίγεται από οποιαδήποτε (παράνομη) πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς το ελληνικό ή/και ενωσιακό ή διεθνές δίκαιο, συναφώς με το περιεχόμενο και την εν γένει λειτουργία των ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάζει τη νομιμότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη.

 

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

7.1. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τους παρόντες Όρους ισχύουν οι οικείες διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του δικαίου της Ε.Ε. και των σχετικών διεθνών συνθηκών. Για κάθε διαφορά ή διένεξη που τυχόν ανακύψει μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη ή τρίτου από οποιαδήποτε αιτία στο πλαίσιο χρήσης του Ιστότοπου ή συναφώς με το περιεχόμενο του Ιστότοπου εφαρμοστέο συμφωνείται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.